Budowa oprogramowania EuroBOS pozwala na bardzo szybkie modyfikacje i dużą parametryzację. Dzięki tym cechom możemy zaoferować wykonanie wszelkich modyfikacji na indywidualne potrzeby. Sposób realizacji projektów indywidualnych zapewnia odbiorcy absolutną pewność zakupu i satysfakcję z pracy na tak przygotowanym systemie.

Każdy projekt realizowany jest w oparciu o schemat :

  • Uzgodnienia rozszerzeń i modyfikacji (wyłącznie forma pisemna).
  • Przygotowanie oferty cenowej i sposobu oraz terminów realizacji.
  • Wykonanie modyfikacji według założeń.
  • Wstępny odbiór przygotowanego systemu.
  • Zakup przygotowanego systemu.
  • Szkolenia i uzupełnianie danych.
  • Uruchomienie systemu wraz z pilotażem.


Powyższy plan dotyczy prac programowych oraz przygotowania strony internetowej. Pilotaż bezpośrednio po wdrożeniu systemu zapewnia eliminację wszystkich problemów.


Podstawowy cennik EuroBOS

Wersja podstawowa na 3 stanowiska
3 000 zł
Dopłata za księgi handlowe 1 000 zł
Dopłata za każde następne stanowisko tel
Dopłata za wielopunktowość tel
Dopłata za serwer zadań automatycznych tel
Dopłata za wersje internetowe tel
Zintegrowany system internetowy Actualizer CMS tel
Wersje otwarte do modyfikacji tel